1. 5. 2014

Jeden (ne)obyčajný UNIPO deň

Utorok ponúkol študentom skvelú príležitosť rozlúčiť sa s ďalším akademickým rokom a načerpať dostatok síl na nadchádzajúce obdobie skúšok. Dopoludnie patrilo organizátorom, študentom i okoloidúcim návštevníkom Unipo Day 2014.


Chodby interiéru univerzity zaplnili jednotlivé fakulty a organizácie Prešovskej univerzity v Prešove svojimi umeleckými a informačnými stánkami. Nechýbali ukážky zábavnej fyziky, ani edukačných pomôcok pre najmenšie deti. Každý, kto mal chuť, mohol otestovať svoje znalosti v Unipo Quize. Rôznorodé, univerzitne ladené otázky, pre dva tímy vyskúšali napríklad, či si súťažiaci ešte pamätajú vstupné do univerzitnej knižnice.


Prestávku pomedzi jednotlivé atrakcie Unipo Day mnohí využili aj na kávu. Nejedného návštevníka prekvapilo, keď sa pri kávovari zahral na baristu aj rektor Prešovskej univerzity v Prešove Prof. RNDr. René Matlovič, PhD. Každý by si takúto obsluhu vychutnal.

Už pred vstupom do hlavnej budovy univerzity prebiehala výstava umeleckých prác študentov. O pár krokov ďalej si účastníci mohli prezrieť dobové oblečenie a zbroj zo 14. storočia a vyskúšať si streľbu z autentického dreveného luku zo stredoveku.Posedenie pri kávičke na terase školského bufetu spríjemnili koncerty. Striedala sa hudba, spev, aj ich kombinácia. Od sóla na akordeóne až po mužský zbor študentov s chorálmi v staroslovienčine.
Prísun študentov i neštudentov univerzity sa zvyšoval spolu s vrcholiacim časom. Tradíciou sa stáva, že po naplno využitom dni v spoločnosti Prešovskej univerzity v Prešove sa kultúrny oddych preklenie do nadšeného pokrikovania a poskakovania na Unipo Feste.


Počas celého trvania Unipo Day, sa vďaka študentom druhého ročníka masmediálnych štúdií pristavovali pri vchode okoloidúci a svojimi hlasmi priamo namieste pomohli Televízii Mediálka dostať sa bližšie k novému štúdiu.


Aj takýmto spôsobom sa chceme poďakovať všetkým, ktorí pridali svoj hlas (ešte stále sa hlasuje, môžete tak spraviť tu, ďakujeme).

Foto: Pavol Kušnír
Pre © Televíziu Mediálka s láskou napísal Pavol Kušnír

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pomôžte nám rozšíriť hodnotu príspevku a slobodne vyjadrite svoj názor v diskusii :-)